HAVACILIK ELEKTRİĞİ PERSONELİ ATSEP SÜRECİ

ELEKTRİK PERSONELİNİN ATSEP LİSANSI ALMASI İLE İLGİLİ

YAŞANAN SÜREÇ

            Değerli  Kamuoyu ;

 

YIL 2011

            ATSEP lisans yönetmeliğinde revize yapılması amacıyla 2011 yılında Kurumumuz İşletme D. Başkanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon çalışmasını bitirerek rapor hazırlamıştır hazırlanan rapor sonucunda Elektrik personelinde ATSEP lisansına dahil edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla da Elektrik personelinin de lisans alması için hazırlanan rapor üst yazı ile SHGM ye gönderilmek üzere zamanın DHMİ Genel müdürü olan Orhan BİRDAL beye sunulmuş Genel Müdürümüz yazıyı imzalamış ancak Elektronik Daire Başkanlığının girişimleri sonucu yazı geri çekilmiş. Genel müdürümüzün talimatı ile Elektronik Dairesi Başkanlığına koordine açılarak gönderilmesi istenmiş  ancak Elektronik Daire Başkanlığı koordine vermediği için talep yazısı SHGM ne gönderilememiştir.

 

YIL 2016

 

            SHGM, 2016 Yılı Nisan ayında ATSEP lisans yönetmeliğinde revize yapacağını duyurarak paydaşlar ile ilgili herkesin görüşlerini almak üzere SHGM.SDE.52217814.FR.05ATSEP Lisans Yönetmeliği Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” yayınlandı. Bu gelişme üzerine elektrik personeli bireysel ve bizlerde dernek olarak taleplerimizi ilettik. Ayrıca İşletme Daire Başkanlığı da talep yazısı hazırladı ve 2016 Mayıs ayı sonunda Dönemin DHMİ Genel Müdürü Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım imzasıyla  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne  gönderilmiştir,.

 

YIL 2017

            2017 Mart ayı başında SHGM Seyrüsefer dairesi başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2016 yılında DHMİ tarafından talep edilen konulara ilişkin yazı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı ortaya çıkmıştır.

27.03.2017 tarihinde DHMİ İşletme Dairesi Başkanlığından giden bir heyet SHGM Hava Seyrüsefer Dairesi başkanlığında bir toplantıya katılmış, yapılan toplantıda Kurumumuzdan ATSEP lisansı talep yazısının tekrar yazılması gerektiğini ifade edilmiştir.

İşletme Dairesi 28.03.2017 tarihinde talep yazısını yeniden yazarak Genel Müdürümüz Funda OCAK hanımefendinin onayı ile yazı SHGM ye gönderilmiştir.

 

YIL 2017  ELEKTRONİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Elektronik Dairesi Başkanlığı da Lisans yönetmeliğine ilişkin taleplerini yazılı olarak iletmiş. 21 Mart 2017 tarihinde SHGM de düzenleyeceğini DHMİ den de toplantıya katılım sağlanması için yazı yazmış Elektronik Dairesi Başkanlığından bir heyet  toplantıya da katılarak ATSEP lisansına yönelik görüşlerini bildirmiş. SHGM  22 mart 2017 tarihinde DHMİ ye yazı yazarak ATSEP lisansı görüş değerlendirme formuna ilişkin nihai görüşlerini 30.03.2017 mesai bitimine kadar bildirmesini istemiş. Yazı Elektronik Dairesi başkanlığına gelmiş ancak Elektronik Dairesi başkanlığı bu süre içinde cevap vermemiş  bu süre içinde sadece İşletme Dairesi tarafından 28.03.2017 tarihinde talep yazısı tesadüf bu ya DHMİ görüşü olarak gönderilmiştir.

 

Elektrik personelinin de lisans alabilmesi için ATSEP lisans yönetmeliğinde yapılması gereken düzenlemeleri içeren talepler, SHGM tarafından tekrar Elektronik Dairesi Başkanlığına bildirilmiş, Elektronik Dairesi Başkanlığında 11/04/2017 tarihinde elektik personelinin taleplerine olumsuz görüş yazılarak (Sayın Genel Müdürümüz de burada yanıltılmış) DHMİ görüşüymüş gibi tekrar SHGM ne gönderilmiştir.

 

 Kuruluşumuzdan birbirinin tamamen tersi iki yazı ve görüş SHGM ye gitmiş olduğundan SHGM 20.04.2017 tarihinde tek bir görüş gönderilmesi için Kurumumuza yeni bir yazı göndermiştir. Yazı her iki başkanlığa da gitmiş yazıda ek olmasına rağmen İşletme dairesi başkanlığı bu eki açamadığı için hem şifahi hem de 25.04. 2017 tarihinde yazı ile Elektronik Dairesi Başkanlığından kendi görüşlerini içeren 11.04.2017 tarih ve 38224 sayılı yazının ekini istemiş olmasına rağmen Elektronik Dairesi Başkanlığı bu yazıyı ne elden ne de yazılı olarak vermemiştir.

 

Bunun üzerine 27.04.2017 tarihinde Elektronik Dairesi Başkanlığı apar topar SHGM ne yeni bir yazı yazmış, daha önce İşletme Dairesi Başkanlığı taleplerinin aksine görüş bildiren Elektronik Dairesi Başkanlığı, bu seferki yazısında farklı görüşlerin değerlendirmesi hususunda SHGM nin yetkili olduğunu yazarak bir ekle birlikte İşletme Dairesi Başkanlığı koordinesine sunmuştur.

 

İşletme Dairesi Başkanlığı yazının ekinde olması gereken Elektronik Dairesi Başkanlığı görüşünü incelemek ve çelişen noktaları görmek için eke bakmak istemiş ancak yazının eki paylaşılmadığı için incelenememiştir. Ek tekrar istenilmiş ancak verilmemiştir. Yazı içeriğinde yer alan sorunlu ve yanlış bilgilerin ortalığa dökülmesi istenilmediği anlaşılmıştır. Yazı eki mesai bitimine doğru açılmış ek incelendiğinde elektrik personelinin Lisans almasına yönelik taleplerin tamamına olumsuz dediği ortaya çıkmıştır.

 

Dernek olarak bizler 2012 yılından itibaren Elektronik Dairesi Başkanlığı ile defalarca görüştük. ATSEP İle ilgili gelişen süreci anlattık, elektrik personelinin de ATSEP lisansı alması ile ilgili yazılı olarak taleplerde bulunduk, ancak Elektronik Dairesi Başkanlığı bu konuda SHGM nin yetkili olduğunu söyleyerek her defasında bizi SHGM ye yönlendirmiştir.

 

2017 yılında ise hem derneğimizin hem de İşletme Dairesi Başkanlığının taleplerine olumsuz görüş bildirerek Elektrik personelinin lisans almasını engellemeye çalışmıştır. Elektronik Dairesi başkanının Makamındaki görüşmemizde de sözlü olarak hiçbir gerekçe ve/veya mevzuat göstermeksizin Başkanlık olarak  elektrik personelinin lisans almasını istemediğini belirtmişlerdir.

 

Oysaki ;   ICAO dokümanlarında elektrik personelinin de lisans alacağı hususları güç sistemleri başlığı altında belirtilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkeleri ile Avrupa Birliği ülkeleri ICAO nun dokümanlarına göre ya yeni yönetmelik çıkarmış veya yönetmeliklerini revize ederek elektrik personelini de bu lisansın içine dahil etmişlerdir.

 

Ülkemizde de elektrik personelin lisans alması yetkinlik ve yeterliliklerini belgelemesi

*Ülkemiz Hava seyrüsefer güvenliğini üst seviyeye çıkaracak,

*Ülkemizin EASA İle yaptığı işbirliği anlaşma veya Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak.

*AB ülkeleri ile uyum sağlayacak,

*Kurumumuza, Elektronik Dairesi Başkanlığına ve SHGM ne bir zararı dokunmayacak aksine *Uluslararası arenada Kurumumuzun Ülkemizin prestijini arttıracaktır.

 

 

ATSEP Lisansı veren AB ve EASA’ya tabi ülkelerden Fransa başta olmak üzere İspanya, Belçika, İsviçre v.b. ülkeler Elektrik personelini ATSEP lisansı içine dahil ettiği ve bunu ülkelere ilişkin  belgeler de sunulduğu halde Elektrik personelinin ATSEP lisansı almasını önlemek amacıyla yoğun bir kulis çalışması yapan, SHGM’ ye olumsuz görüş bildiren,  SHGM ve DHMİ üst yönetimini yanlış bilgilerle aleyhimize yönlendiren,  Elektronik Dairesi Başkanlığını  anlamış değiliz.

 

Elektronik Dairesi Başkanlığı  bunu gerekçeleri ile birlikte bize ve kamuoyuna açıklamalıdır.

 
22-01-2018
ÜYE GİRİŞ ÜYE OL
K. Adı :
Şifre :
Şifremi Unuttum ?
 
Email Listesi
 
ANASAYFA | HAVACILIK ELEKTRİK SİSTEMLERİ | ARŞİV | İLETİŞİM | Powered By Ankara Web Tasarım Copyrigth ©2010 HAVELTED